Regulamin

Regulamin
Informacje ogólne

Sklep internetowy mdnumi.pl, dostępny pod adresem https://mdnumi.pl/, prowadzony jest przez Daria Dzieża MD, ul. prof. Władysława Konopczyńskiego 14/8u, 30-383 Kraków, NIP 6762298188.

Regulamin zakupów

 • 1. Sklep internetowy mdnumi.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę mdnumi.pl, a także przez telefon 884 800 939
 • 2. Produkty oferowane w sklepie mdnumi.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych lub używane oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych mdnumi.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiamy rachunek lub fakturę VAT. Od 01.01.2019 nie ma możliwości wystawienia faktury VAT do paragonu, jeżeli podczas składania zamówienia kupujący nie podał numeru NIP.
 • 4. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu na stronie Dostawa.
 • 5. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie, sklep mdnumi.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 • 6. Możliwe są następujące formy płatności:
  6.1 Przy odbiorze – zapłata gotówką/ bądź jeśli firma kurierska posiada czytnik – kartą kurierowi przy odbiorze towaru. W wybranych przypadkach sklep mdnumi.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  6.2 Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru, klient otrzymuje mailem numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym mdnumi.pl, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.
  6.3 Przelewem online (BLIK, mTransfer, MultiTransfer, Przelew24BZWBK, Pekao24Przelew, Google Pay, Apple Pay, BPH, Inteligo, Nordea, iPKO, ING, Raiffeisen Polbank, Millennium, BGŻ, Kredyt Bank, Citi Handlowy, Deutsche Bank, Getin Bank, Invest Bank, Meritum Bank, Eurobank, Alior Bank, Crédit Agricole). Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna we wszystkich kategoriach produktowych.
  6.4 Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest autoryzowana w sposób bezpieczny. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.
  6.5 Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są
  za pośrednictwem serwisu PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495.
 • 7. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, mdnumi.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.
 • 8. Towar zostaje wysłany w maksymalnie do trzeciego dnia roboczego dniu po jego zamówieniu, a czas realizacji zamówienia łącznie z przesyłką wynosi od 2 do 10 dni. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Należy pamiętać, iż: termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu, w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności przez zewnętrzny system płatniczy. Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2 – 5 dni, firmą kurierską – zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu.
 • 9. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 • 10. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na adres Daria Dzieża MD, ul. prof. Władysława Konopczyńskiego 14/8u, 30-383 Kraków, wcześniejszym zarejestrowaniu reklamacji poprzez e-mail.
 • 11. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną wymianę, chyba, że wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 • 12. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do mdnumi.pl. Jeżeli będą wymagane dodatkowe ekspertyzy techniczne wykonywane przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
 • 13. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep. Warunkiem przyjęcia przesyłki zwrotnej przez magazyn jest nadanie paczki z dopiskiem REKLAMACJA i złożenie formularza na stronie. Przesyłki, bez dopisku REKLAMACJA, nie będą przyjmowane przez nasz magazyn.

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: umowy dotyczące świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt, na adres: Daria Dzieża MD, ul. prof. Władysława Konopczyńskiego 14/8u, 30-383 Kraków.
W ciągu dwóch dni roboczych sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta mailem/listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 14 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

 • 14. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub plomby (taśmy) są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 • 15. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu mdnumi.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 • 16. Sklep mdnumi.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność klienta.
 • 17. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego beauty-strefa.pl w związku z zakupami Daria Dzieża MD, ul. prof. Władysława Konopczyńskiego 14/8u, 30-383 Kraków, NIP 6762298188. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. Każdy Klient może zażądać usunięcia jego danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem wiadomości email na adres mdnumizmatyka@gmail.com
 • 18. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e – mail do Daria Dzieża MD, ul. prof. Władysława Konopczyńskiego 14/8u, 30-383 Kraków, NIP 6762298188 oraz na przetwarzanie przez sklep mdnumi.pl danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie mdnumi.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
 • 19. Podmioty profesjonalne, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2012 o nasiennictwie ( Dz. U. z 2021 r. poz. 129.), zobowiązane są poinformować sklep o tym fakcie najpóźniej w momencie dokonania zakupu. Brak powyższej informacji skutkuje zakwalifikowaniem podmiotu jako podmiot nieprofesjonalnego w rozumieniu w w/w ustawy.
 • 20. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie mdnumi.pl. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.